logo
Landy (guangzhou) Plastic Products Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:ฉนวนกันความร้อนฟอง, ฉนวนโฟม, ฝาครอบพลังงานแสงอาทิตย์, ถุงเก็บความร้อน, ฝาครอบพาเลท
ความร้อนพาเลทฝาครอบ
ความร้อนฉนวนบรรจุภัณฑ์
Attic บันไดฝาครอบ
วัสดุฉนวนกันความร้อน